22 ธ.ค. 2021 เวลา 10:40 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เรายอมรับการขาดทุนได้สูงสุดกี่ % ?
4
ว่ากันว่าผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามาสู่สนามการลงทุน ล้วนมาด้วยความหวังที่จะสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น "ตลาดหุ้น" , ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล , ทองคำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
2
บางคนตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีกำไร หรือ ผลตอบแทนเท่านั้น เท่านี้บาทต่อปี
1
บ้างก็ตั้งเป้าหมายเป็นผลตอบแทน % เท่านี้ต่อปี
1
เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือ เปลี่ยบนจากกำไรเป็นขาดทุนหลายต่อหลายคนก็พากันถอยและหายไปจากตลาดการลุงทุนเลยก็มี
ผมเองได้ลองคิดทบทวนว่า ถ้าหากเราลองเปลี่ยนวิธีคิด หรือ ลำดับขั้นตอนการคิดใหม่ จากหวังกำไร เป็นยอมรับการขาดทุนเสียก่อน ก็น่าจะช่วยปรับทัศนคติให้ลองมองการลงทุนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และ ตั้งความหวังไม่สูงจนเกินไป
2
จากนั้นจึงค่อยมาตั้งเป้าหมายเป็นถ้ากำไรที่พอใจ คือ กี่ % ต่อปี ทีนี้ถ้าไม่รู้ว่าควรจะตั้งเป้าหมายผลตอบแทนอย่างไร ก็ต้องกลับไปที่ศึกษาธรรมชาติหรือ สถิติของสินทรัพย์นั้น ๆ เช่นตลาดหุ้น เฉลี่ยที่ 10% ต่อปี การจะตั้งความหวังให้เกินจากนี้ไปมาก ๆ นั่นแปลว่าคุณต้องศึกษาและมีความรู้ตลอดจนมีความตั้งใจมาก ๆ กว่าค่าเฉลี่ย จึงจะมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 10% ต่อปีแบบสม่ำเสมอได้
3
จะเห็นว่าเมื่อเราปรับทัศนคติได้ถูกต้องแล้ว จากนี้ไปการตัดสินใจเพื่อจะซื้อ หรือ ขายย่อมมีเหตุผลมารองรับ และทำให้เรา action ได้ถูกต้องมากขึ้น
"รู้จักรอให้เป็น เย็นให้พอ" รอเมื่อมูลค่าและราคาเหมาะสม และ ใจเย็นเฝ้ารอผลลัพธ์ หรือ ผลตอบแทน เมื่อเป็นเช่นนี้ เชื่อว่าเราทุกคนจะลงทุนอย่างมีความสุขครับ
3
ปั้นเงินออม
22 ธันวาคม 2564
โฆษณา