20 ธ.ค. 2021 เวลา 17:12 • ความคิดเห็น
เราเชื่อว่า ลึกๆเขารับรู้ได้ค่ะ แต่ยังคงต้องให้เขายอมก้าวออกจากเหตุผลหรืออคติส่วนตัวบางอย่าง ที่มากีดกันความรู้สึกดีๆของคนทั้งคู่อยู่
โฆษณา