เราเชื่อว่า ลึกๆเขารับรู้ได้ค่ะ แต่ยังคงต้องให้เขายอมก้าวออกจากเหตุผลหรืออคติส่วนตัวบางอย่าง ที่มากีดกันความรู้สึกดีๆของคนทั้งคู่อยู่
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา