21 ธ.ค. 2021 เวลา 07:06 • ไลฟ์สไตล์
พูดจาไม่เข้าหูคนอื่น ใจร้อน สมาธิสั้น ชอบตึงหน้า
โฆษณา