21 ธ.ค. 2021 เวลา 17:41 • ความคิดเห็น
blockdit ต่างกับ facebook ยังไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
ลักษณะสังคมค่อนข้างต่างกันครับเท่าที่สังเกต แล้ว blockdit น่าจะดูเหมาะสำหรับการเขียนบทความสั้นๆมากกว่า facebook นะ
โฆษณา