มารู้จักการออก warrant ของหุ้นนี้กัน
การออก warrant ของหุ้นนนี้เป็นยังไง น่าสนใจยังไง มาอ่านกัน...
warrant เป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มทุน คือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมักจะเรียก warrant ว่า “หุ้นลูก” ส่วนหุ้นสามัญ เรียก “หุ้นแม่” ถ้าได้มาสามารถแปลงเป็นหุ้นแม่ได้ แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อขอเปลี่ยนจาก warrant เป็นหุ้นแม่ เรียก ราคาใช้สิทธิ ซึ่ง warrant จะมีกำหนดวันหมดอายุไว้ด้วยนะ ถ้าเราถือ warrant จนหมดอายุ ค่าของมันจะกลายเป็น 0 และหายไปจากพอร์ตหุ้นเราอัตโนมัตินะ
#warrant
#หุ้นลูก
#หุ้นแม่
#วอแรนท์
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา