22 ธ.ค. 2021 เวลา 10:04 • ปรัชญา
ยังใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นไม่พอ มีอีกหลายแห่งยังไม่เคยไปเที่ยว อีกมากมายหลายอย่างยังไม่เคยได้ทดลองทำ...น่าเสียดายมีเมียเสียก่อน...พอเมียตายก็แก่พอดี😧😧😧😭😭😭
โฆษณา