22 ธ.ค. 2021 เวลา 11:40 • ความคิดเห็น
มีครับเพราะประเทศไทยติดหนี้และมีเศรษฐกิจที่ล่าหลังลงเรื่อยๆการศึกษายังใช้ของยุค90และค่าเงินเฟอกำลังเพิ่มครับ
โฆษณา