22 ธ.ค. 2021 เวลา 13:50 • ไลฟ์สไตล์
ทัศนคติ จับมือและก้าวไปด้วยกัน ไม่ต้องเดินนำตลอดหรือตามตลอด แค่เดินไปข้างๆกัน
โฆษณา