ตอบในฐานะผู้หญิง ธรรมดา ๆนะคะ มีความเชื่อเดียวกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จริงใจ เอาใจใส่ ดูแลทุกเรื่องได้โดยไม่ต้องบอกหรือร้องขอให้ช่วย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ และมีจิตใจที่เป็นปกติ ใช้เหตุผล อารมณ์ดี มีเมตตา พร้อมช่วยเหลือ และอภัยเป็นค่ะ อีกอย่างสำคัญมาก ไม่เป็นคนหูเบา
1 ถูกใจ
402 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา