22 ธ.ค. 2021 เวลา 14:46 • ไลฟ์สไตล์
ตอบในฐานะผู้หญิง ธรรมดา ๆนะคะ มีความเชื่อเดียวกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จริงใจ เอาใจใส่ ดูแลทุกเรื่องได้โดยไม่ต้องบอกหรือร้องขอให้ช่วย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ และมีจิตใจที่เป็นปกติ ใช้เหตุผล อารมณ์ดี มีเมตตา พร้อมช่วยเหลือ และอภัยเป็นค่ะ อีกอย่างสำคัญมาก ไม่เป็นคนหูเบา
โฆษณา