เพราะมีคนจนที่มี mindsets ว่าคนรวยไม่ต้องพยายามเหมือนผมอยู่ครับ โลกก็เลย Generate คนรวยที่มี mindsets แบบคนจนไม่พยายามออกมาให้มีจำนวนเท่าๆ กัน I Guess
  • 2
โฆษณา