สวย มันแปรผันไปตามคนจำกัดความแหละครับ
สวย ทางความคิด
สวย ทางรูปลักษณ์
สวย ทาง…..
บ้างก็ว่าฉลาดยังไง รูปลักษณ์ไม่เข้าตาก็คือไม่สวยแหละครับ
  • 1
โฆษณา