23 ธ.ค. 2021 เวลา 17:43 • การศึกษา
การเรียนออนไลน์ไม่สามารถวัดอะไรได้เลยค่ะ ครูบางคนก็ให้แต่งานไม่สอน ครูบางคนก็ไม่เข้าสอนเลย แล้วเด็กจะไปเข้าใจได้ไง จะไปเอาความรู้มาจากไหน
โฆษณา