บทสรุป Fire Emblem: Thracia 776 (snes)
ฉากที่ 1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...