24 ธ.ค. 2021 เวลา 01:20 • ธุรกิจ
พ่อรวยพูดอยู่เสมอว่า "ประกันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อแผนการในชีวิตของทุกคน"
ปัญหาของการทำประกันก็คือลูกจะไม่สามารถซื้อมันได้ในยามที่ลูกต้องการมัน
ดังนั้น ลูกต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าโดยการประเมินความเสี่ยงตามความจำเป็นของลูก
แล้วซื้อมันเสียแต่เนิ่นๆ โดยภาวนาเอาไว้ว่า
อย่ามีโอกาสใช้บริการมันเลยตลอดชีวิต
ประกันนั้นว่าไปแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความสงบจิตใจได้อีกทางหนึ่ง
credit by พ่อรวยสอนลงทุน
ปัญหาของประกันคือไม่สามารถซื้อได้ในยามที่ต้องการ
โฆษณา