24 ธ.ค. 2021 เวลา 07:24 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าขโมยตรง ๆ อาจจะมีคนไม่เคยเยอะนะ แต่ถ้ารวมทางอ้อมด้วยก็คงมีแต่คนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญมั้งคะ
โฆษณา