24 ธ.ค. 2021 เวลา 10:26 • ความคิดเห็น
วิชา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เคยนั่งถามตัวเองว่า ถ้าสอนลูกได้เพียงแค่เรื่องเดียวจะสอนอะไรดี?
อะไรที่จะครอบคลุมพอ ให้เค้าได้เผชิญกับโลกใบนี้ได้
คิดอยู่พักใหญ่ๆ ก็ได้ไอเดียว่า คนเราทุกคนล้วนมีปัญหา
ตั้งแต่เด็กยันแก่ เจอปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กๆยันเรื่องคอขาดบาดตาย
ดังนั้น ถ้าเด็กๆได้เรียนรู้การ คิด วิเคราะห์ หาวิธีจัดการกับปัญหา ด้วยวิธีสร้างสรรค์แต่เนิ่นๆ
น่าจะทำให้โตขึ้นมาแบบมีภูมิคุ้มกันทางความคิดได้ครับ
โฆษณา