วิชาที่ว่าด้วย วิธีการเรียนรู้
Learnology : ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ (ผมตั้งเอาเองฮะ 5555)
สอนให้เด็กเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ว่าเรียรรู้ยังไงให้ได้ความรู้อย่างถูกวิธี และฝึกให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยให้เป็นคนสังเกต ตั้งคำถามให้เป็น และค้นหาคำตอบด้วยตัวเองให้ได้ และที่สำคัญ วิธีประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
6ถูกใจ
129รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...