24 ธ.ค. 2021 เวลา 16:02 • ไลฟ์สไตล์
การกระทำ..หรือ เปล่าครับ...เคยได้ยินมาโลกไม่สนใจว่าเราจะพูดอะไร..แต่เขาจะจดจำสิ่งที่เราทำอะไร
โฆษณา