24 ธ.ค. 2021 เวลา 16:48 • ปรัชญา
ต่างคน ต่างมุมมอง
ผู้คนมักให้ความสนใจกับสิ่งบันเทิงใจมากกว่าความทุกข์ยาก
🌻🌵
โฆษณา