25 ธ.ค. 2021 เวลา 01:41 • ไลฟ์สไตล์
เป็นตัวเอง...เป็นคนกันเอง...พูดภาษาถิ่น...มั้ง.ไม่สนใจอะไรเท่าไร...คิดในใจว่าทำอะไรก็ได้(ไม่ผิดกฎหมายกฎระเบียบสังคม) เขาคงไม่มีโอกาสเห็นเราอีก
โฆษณา