ขอให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนเท่านั้น
โดยที่ประชาชนจะใช้อำนาจนั้น
ทางรัฐสภา และศาล
ผ่านการทำประชามติ แล้วสามารถตรวจสอบหรือ
วิพากย์วิจารณ์ พูด พิมพ์ เขียน ได้อย่างอิสระ
โดยคนที่จะสามารถมีอำนาจเหนือประชาชนได้
จะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้น
หากไม่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
แสดงว่าไม่มีใครมีอำนาจสูงกว่าประชาชน
โดยประชาชนจะเป็นเจ้าของแผ่นดิน
เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง
ให้เหมือนดั่งคำประกาศอิสรภาพ
ของประเทศอเมริกาเลย
6ถูกใจ
1แชร์
193รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...