25 ธ.ค. 2021 เวลา 03:05 • ปรัชญา
คนแต่ละคนมีมุมมอง / การให้คุณค่าในแต่ละเรื่องราวแตกต่างกันแม้จะมองภาพเดียวกัน
และคนส่วนใหญ่เลือกที่จะมองข้ามปัญหา แม้จะเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้า :)
โฆษณา