คนแต่ละคนมีมุมมอง / การให้คุณค่าในแต่ละเรื่องราวแตกต่างกันแม้จะมองภาพเดียวกัน
และคนส่วนใหญ่เลือกที่จะมองข้ามปัญหา แม้จะเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้า :)
141รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...