25 ธ.ค. 2021 เวลา 05:07 • ศิลปะ & ออกแบบ
วัสดุไทยๆ กับคนรุ่นใหม่ และความเป็นไทยในยุค 5G
จริงๆถ้าจะพูดถึงความเป็นไทยหรือนิยามคำว่าศิลปะไทยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นลายกนกเป็นลายไทยแบบประเพณีเสียอย่างเดียว
#ปูนตำโบราณ
#ปูนปั้นเมืองเพชร
#เอเซียปูนปั้น
ผลงานของนักศึกษาศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยช่างศิลป จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความจริงแล้วตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้แสดงออกความเป็นไทย การหลอมรวมออกมาจากสภาวะภายในที่ซึมซับกันมา มันเป็นการปลูกฝังเรื่องราว สิ่งแวดล้อมมาสู่การแสดงออก
จริงอยู่ในโลกปัจจุบันมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและง่ายต่อการค้นหาง่ายต่อการรับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปะสู่การรับรู้และแสดงออก แต่อย่างไรก็ตามอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นไทยมันจะถูกแสดงออกเป็นธรรมชาติของบุคคล
ดังนั้นเพียงแค่ส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเข้าใจเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นับเป็นการที่จะทำให้ภูมิปัญญายังคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต
**☺️ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่กำลังจะหายไปไม่ใช่ถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป แต่จริงแล้วมันคือองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขาดการส่งต่อกันนั่นเอง
**ขอขอบคุณคณะ อาจารย์และนักศึกษาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี1 และปี2 จากวิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรมวันที่21 ธันวาคม 2564
โฆษณา