25 ธ.ค. 2021 เวลา 06:43 • ความคิดเห็น
ความครับ ความในที่นี้หมายถึงความสุข ความทุก ความเศร้า ความใจดี ความหวังและอีกมากมาย ในที่นี้ล้วนมีความรู้สึกทั้งนั้นและมันมีอยู่จริงทุกอย่างถึงจะมองไม่เห็นก็ตาม
โฆษณา