25 ธ.ค. 2021 เวลา 08:35 • ความคิดเห็น
ไม่กลัวตายคับ...
แต่เวลาใกล้ตายผมไม่แน่นใจเหมือนกันน่ะคับ...
แต่ก็น่าจะเร็วๆนี่เพราะอายุใกล้60แล้ว... 555​
โฆษณา