กลัวเจ็บ กลัวทรมาน กลัวแบ่บภาพสุดท้ายที่จะแว้บขึ้นมาอะ .. ถ้าแบบหลับแล้วตายไป อันนี้คิดว่าไหวนะ 😅
โฆษณา