25 ธ.ค. 2021 เวลา 11:30 • ไลฟ์สไตล์
อารมณ์ดี ทักทายคนอื่นก่อน ทำอะไรผิดพลาดรีบขอโทษ และไม่อวดเก่ง
โฆษณา