25 ธ.ค. 2021 เวลา 12:33 • การศึกษา
ลูกสาวเริ่มเรียนรู้ศัพท์จากการเล่นเกมส์ จนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนไปตปท.
เพื่อนผช.จะพูดอังกฤษได้ เพราะขยันกระแดะพูดอังกฤษกับเพื่อนๆทุกวันทุกครั้งที่มีโอกาส แล้วจะชินกับการใช้ศัพท์อังกฤษ
1
โฆษณา