จงเป็นผู้ที่มีกำลังกายและกำลังใจเต็มเปี่ยม นับจากนี้ต่อไป
โฆษณา