วิชา ดูงานอาชีพต่างๆ พาไปดูอาชีพ ดูธุรกิจ ต่างๆ เพราะยังไงเด็กต้องออกไปประกอบอาชีพในอนาคตอยู่แล้ว
โฆษณา