26 ธ.ค. 2021 เวลา 03:58 • ไลฟ์สไตล์
ขอให้ตัวเองสามารถเข้าใจความรู้สึกคนอื่น อย่างลึก อย่างถ่องแท้ เหมือนเป็นคนๆนั้นเลย
โฆษณา