ขอให้ตัวเองสามารถเข้าใจความรู้สึกคนอื่น อย่างลึก อย่างถ่องแท้ เหมือนเป็นคนๆนั้นเลย
1ถูกใจ
63รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...