ความมีน้ำใจค่ะ คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนจิตใจดี ขี้สงสาร
อบรมสั่งสอนกันมาในรูปแบบสุภาษิตว่า
“เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”
4 ถูกใจ
245 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...