27 ธ.ค. 2021 เวลา 15:23 • ความคิดเห็น
มารยาทพื้นฐานควรเริ่มจากสถาบันครอบครัว แล้วค่อยเรียนรู้มารยาทหรือยึดตามสังคมที่อาศัยอยู่ (จิตใต้สำนึกสำคัญครับ )
โฆษณา