มารยาทมันก็คือประเพณีปฏิบัติทางสังคมนั่นแหละ. สังคมต่างกันมารยาทก็ต่างกัน แต่มารยาทไทยที่คุ้นเคยก็คือไปลา มาไหว้นี่แหละที่แพร่หลาย
สังคมชั้นสูงมารยาทการกินการอยู่ย่อมแตกต่างกันกับมารยาทชนชั้นล่างเช่นกินข้าวใช้ช้อนกลาง ส่วนสังคมชนชั้นล่างไม่สนใจในเรื่องนี้. เคยเห็นพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายเดินหิ้วถุงก๊อบแก๊บมั้ย. ไม่มีหรอก
  • 2
โฆษณา