ก่อนอื่นมาแชร์เฉย ๆ นะคะ อาจจะไม่เป็นแนวทางก็ได้ เพราะสวดมาตั้งแต่เด็ก ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร สวดเพราะต้องการที่พึ่งทางใจ ลดความกลัวในเรื่องต่าง ๆ
เริ่มจากนะโมสามจบ
ตามด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อโต ย่อ ๆ
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
โอมมะสี มะสี พรหมรังสี
นะมะเตโช มหาวาโย มหาลาโภ มหายโส สัพพะสิทธิ
อาจไม่เหมือนต้นตำรับ อันนี้ได้มาจากวัดที่ราชบุรีตอนเด็ก ๆ
จากนั้นก็ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ แต่ละสิ่ง (ซึ่งเยอะมาก)
แล้วก็ขอให้ไม่พบสิ่งไม่ดี ไม่คิดสิ่งไม่ดี ไม่ฝันสิ่งไม่ดี ไม่เห็นสิ่งไม่ดี ไม่กลัวสิ่งไม่ดี
แค่นี้ละค่ะ ทุกวันน่าจะสี่สิบปีมาแล้วที่ทำเช่นนี้
แถมคาถาที่บรรพบุรุษให้มานะคะ คุณย่าทวดสมัยก่อนท่านขี่ม้าเดินทางไปเก็บเงินต่างถิ่น สมัยโบราณมาก ๆ ซึ่งมีภัยอันตราย แต่ท่านก็มีคาถาสืบทอดมาคือ
นโม พุทธัง นะนะกันตัง อรหังพุทโธ (ภาวนาก่อน หรือเมื่อพบเหตุการณ์ไม่ดีก็ได้ค่ะ)
1 ถูกใจ
168 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา