ตีวงแคบลงมาหน่อยก็น่าจะเป็นการมีกาลเทศะ ที่ขึ้นอยู่กับสถานที่และเหตุการณ์ในเวลานั้นๆด้วย
  • 2
โฆษณา