28 ธ.ค. 2021 เวลา 03:38 • ความคิดเห็น
เป็นเรื่องของ 2 คน ถ้าเขารักกันโดยบริสุทธิ์ใจ คนอื่นก็จะรับรู้และเข้าใจไปด้วย และถึงมีคนใจดำแอนตี้ ความรักบริสุทธิ์นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่มีใครทำลายได้
แต่ถ้าไม่ได้เป็นรักแท้กันจริงๆ ตลอดเวลาก็คอยแต่อยากให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจ มันก็อยู่ไม่ได้นาน เจอคำพูดคนร้อยพ่อพันแม่ ใจก็เขวแล้ว
โฆษณา