อยู่ที่ไหนก็ยึดถือมารยาทของที่นั่น เพราะบางอย่างที่เรามองว่าเป็นมารยาทที่ดีแต่ในบางพื้นที่มองว่าเป็นการกระทำที่ไร้มารยาท
2 ถูกใจ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...