• UNHCR เผย ผู้ลี้ภัยเมียนมาทะลุ 90,000 คน
ข้อมูลจาก UNHCR Regional Bureau for Asia and Pacific (RBAP) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2021 ระบุว่า จำนวนผู้ลี้ภัย (Refugee) และผู้ขอลี้ภัย (Asylum-seekers) จากสหพันธรัฐเมียนมาในไทยตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีจำนวนถึง 92,000 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6
รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์ฉุกเฉินที่กำลังเกิดในสหพันธรัฐเมียนมาของ UNHCR เปิดเผยบนหน้าเว็บ Operational Data Portal: Refugee Situations ระบุว่า นอกเหนือไปจากจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยกว่า 92,000 คน ที่เดินทางข้ามชายแดนเมียนมา-ไทยนั้น ยังมีประชากรในหลายเขตแดนที่ติดกับชายแดนไทยเป็นจำนวนมาก เช่น รัฐ Kayah ที่มีจำนวนผู้ลี้ภัยภายในถึง 84,700 คน รัฐ Kayin จำนวนถึง 49,500 คน ในขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ยังคงใช้งานอยู่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีเพียง 9 แห่งเท่านั้น
1
ในขณะที่รายงานนี้ได้รวบรวมข้อมูลมา จังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลี้ภัยชาวเมียนมามากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก ซึ่งมีสำนักงานภาคสนามของ UNHCR ตั้งอยู่ในทั้งสองจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่แน่นอนของจำนวนผู้ลี้ภัยและการข้ามเขตแดนนั้นยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่นิ่ง และข้อมูลการเคลื่อนไหวของประชากรในบางเขต เช่น การลี้ภัยสงครามภายในและระหว่างเขตแดนของรัฐฉาน UNHCR ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอ
1
  • 34
โฆษณา