จริงค่ะ พลังของความรักนั้นใหญ่ที่สุด และเป็นพลังงานที่มีคลื่นความถื่ที่สูงมาก เป็นพลังงานแห่งการสร้าง
คลื่นความถี่ของความรักนั้น เป็นพลังขับเคลื่อนโลกและจักรภพ กันเลยค่ะ และมีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ ความรักเช่นว่านี้ เป็นความรักที่ดำรงอยู่และจะมีตลอดไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปรับคลื่นให้อยู่ในพลังงานระดับเดียวกับพลังแห่งความรัก ก็จะเข้าถึงพลังงานนี้
1
265 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา