29 ธ.ค. 2021 เวลา 02:48 • ความคิดเห็น
อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้ค่ะในการสวดมนต์มีมาแต่โบราณแล้วบรรพบุรุษสั่งสอนลูกหลานสืบต่อกันมาให้สวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆตื่นนอนมาก็สอนให้สวดมนต์บทโมประริตคือไหว้พระอาทิตย์หรือสุริยะเทพเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งกลางวันและกลางคืนหลังจากนั้นจะสวดบทพระพุทธคุณเอาง่ายๆก่อนคือสวดบทอิติปิโสก่อนออกไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือบทสวดมนต์มีหลายบทนะคะจะสวดชินณบัญชรหรือสวดบทพระปริตก็ดีจะสวดบทยอดพระกัณท์ไตรปิฎกยิ่งดีถ้าเป็นนักเรียนจะทําให้เรียนหนังสือเก่งความจําดีสมองปลอดโปร่งดีทั้งนั้นจะสวดมนต์บทใหนก็ดีเพราะเป็นคํากล่าวที่เป็นมงคลทําให้มีสมาธิจิตใจสงบอยางน้อยๆก็เหมือนเรากําล้งเดินอยู่บนทางมืดมองไม่เห็นทางถ้ามีไฟฉายส่องทางให้ก็จะดีเดินต่อไปอย่างปลอดภัยไม่หลงทางไปในทางผิดเป็นเรื่องดีๆที่ถามคําถามนี้ขอให้ผู้ถามจงเจริญสุขนะคะ
โฆษณา