ส่วนตัวคิดว่า มารยาทคือความเกรงใจ และการให้เกียรติผู้อื่นตามสถานการณ์ที่สมควรและเหมาะสมค่ะ
1ถูกใจ
28รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...