29 ธ.ค. 2021 เวลา 05:43 • ความคิดเห็น
ทุกๆชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้นค่ะจะช้าเร็วแตกต่างกันไปใช้สติค่อยๆไตร่ตรองไปคะ
โฆษณา