ต้องการเพียงความอยู่รอดปลอดภัยเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น คือการปรุงแต่งจากจิตใจที่มีกิเลสตัณหาล้วน ๆ
4 ถูกใจ
97 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา