ต้องการเพียงความอยู่รอดปลอดภัยเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น คือการปรุงแต่งจากจิตใจที่มีกิเลสตัณหาล้วน ๆ
  • 4
โฆษณา