ความเป็นดีคนเก่งที่เข้าใจตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น​ มีน้ำใจ​ให้กันและกัน​ หากผิดพลาดอภัยทุกคนให้เร็ว​ ช่วยกันแก้ปัญหา​ให้ลุล่วงด้วยดี นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างกับสมองกลและสัตว์อื่น​ๆ​
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา