เห็นด้วยกับคำนี้
คำพูดคนอื่น บางครั้งก็เป็นแค่การตัดสิน ที่ได้มาจากอคติของตัวเอง อิทธิพลความคิด social media กระแสสังคม
คำพูดที่คนอื่นตัดสิน อาจจะไม่ได้ถูกเวมอไป
2
ถ้าจะเปลี่ยนนิสัยตัวเอง ให้เปลี่ยนเพราะตัวเราเอง ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เค้าพูด แล้วรู้สึกว่าเห็นด้วย เราควรเปลี่ยน ก็เปลี่ยน
2 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา