ความสุขที่แท้จริงคืออะไรแล้วมันหาได้จากที่ไหนกัน ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความสุขที่แท้จริง !!! ยิ่งในหัวข้อปรัชญาด้วยแล้ว น่าจะหมายถึง สุขทางใจ ใช่ไหมคะ
ขออนุญาตแบ่งปันด้วยคนค่ะ ✍️ ความสุขที่แท้จริง ของแต่ละคนแตกต่างกัน
ความสุขที่แท้จริงอาจหมายถึง อิสระจากความรู้สึกสุข ทุกข์
เข้าใจและยอมรับได้ทั้งทุกข์และสุข
🎊🎉🥳 หาได้จากที่ไหน ?
ถ้าความสุขทางกาย ก็ตามที่ชาวโลกเขาทำ ๆ กัน นั่นก็คือสุขทางโลก ก็ดีมากค่ะ
สุขทางใจ ส่วนหนึ่งก็มาจากสุขทางโลก จากสังขาร จากความคิด การปรุงแต่งของจิต
ความรู้สึก สุขจนล้นใจ ปิติ เอิบอิ่ม สิ่งนี้หรือเปล่า ที่คุณตามหา
ขอตอบว่า อยู่ที่ใจ ใจที่คิดจะให้ มีความสุข
สุขจนล้นในหัวใจ เกิดจากความรักที่ไร้เงื่อนไข
หัวใจที่รักในทุกสรรพสิ่ง ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งแผ่ ยิ่งขยาย
เกิดจากใจที่มีจิตเมตตา
การแผ่เมตตาออกมาจากหัวใจ ทำได้เลย ทำได้ทันที ไม่ต้องยึดติดกับพิธีกรรมใด หรือศาสนาอะไร ไม่มีศาสนา ก็แผ่เมตตาออกมาจากหัวใจได้
ลองทำดูนะคะ แผ่คลื่นความรัก ความปรารถนาดีออกจากหัวใจ
สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ
เก็บไว้ที่หัวใจสักครู่
ค่อย ๆ ปล่อยลมหายใจออกมาช้า ๆ
รู้ตัวอีกที ใบหน้าคุณก็มีรอยยิ้มแล้วค่ะ
ทำซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
แล้วทุกคนจะได้สัมผัสกับคำว่า
"ความสุขอยู่รายล้อมรอบตัวฉัน ความรักก็เช่นกัน"
ขอให้ทุกคนพบความสุข
  • 10
โฆษณา