ส่วนมากจะถามวนไปวนมา เรื่องเดิมๆ เหมือนไม่เคยได้อ่านคำถามของใครเลย หรือว่ามันคงเป็นครั้งแรกที่เขาได้ถาม แต่เป็นหลายครั้งของเราที่ได้เห็นคำถามแบบนี้ 😁
  • 4
โฆษณา