ขอบคุณ 🙏🏽ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ปีนี้หนักหนาสาหัสเกินจะรับไหว สุขบ้างทุกข์บ้างผสมๆกันไป แต่อย่างน้อยชีวิตก็สอนเราในหลายๆอย่าง เมื่อมีความสุขจงเก็บเกี่ยวมันไว้ และจำไว้ว่าความสุขไม่อาจอยู่กับเราได้ยืนยาวและตลอดไป ‘’ความทุกข์ก็เช่นกัน’’ จงอย่ายึดติดกับอะไร เพราะวันหนึ่งเราอาจพลัดพรากจากทุกอย่างอันเป็นที่รัก
จงจำในสิ่งที่ควรจำ
จงทำในสิ่งที่ควรทำ
จงปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อย
และพยายามปล่อยวางสิ่งนั้นออกไปจากใจ เมื่อล้มก็ต้องลุก แต่…อย่ารีบลุกจนเกินไปนัก อย่าบีบรัดและกดดันตัวเอง จงค่อยๆลุกอย่างเข้าใจ อย่างแข็งแรงค่อยๆก้าวข้ามผ่านเรื่องเลวร้ายไป และอย่าหันกลับไปมอง ทิ้งความทุกข์นั้นไว้ข้างหลัง สูดหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆออกเดินทางอีกครั้งอย่างระมัดระวังและรู้ให้เท่าทันทุกข์ ♥️
โฆษณา