ระหว่าง Pfizer กับ Moderna ชนิดใดได้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นแบบจ่ายเงินจองเองหรือแบบที่รัฐบาลจัดหามาให้ ก็ฉีดได้เลยครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นเข็มแรก ควรจะฉีดให้เร็วที่สุดครับ
  • 2
โฆษณา